Polityka prywatności

Polityka prywatności

W IDEA GETIN Leasing S.A. oraz GETIN Noble Bank SA dbamy o ochronę prywatności użytkowników naszych serwisów internetowych. Dlatego przedstawiamy poniżej informacje wyjaśniające zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach niniejszego serwisu www.

IDEA GETIN Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 42B (dalej również "IDEA GETIN Leasing"), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych, przy czym w przypadku, gdy przesłane zgłoszenie dotyczy produktów lub usług bankowych, odbiorcą danych osobowych będzie GETIN Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również "Bank").

W zakresie produktów i usług bankowych, gdy odbiorcą danych jest Bank, GETIN Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (00-843) przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C ("Bank"), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych.

Każdorazowo wypełnienie formularza kontaktowego oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu do IDEA GETIN Leasing S.A., a gdy odbiorcą danych jest Bank, do GETIN Noble Bank SA. (dla produktów i usług Banku).

Dane przekazane do IDEA GETIN Leasing będą przetwarzane przez IDEA GETIN Leasing w celu podjęcia na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z wykonywaniem określonych czynności i zawieraniem umów, a także w celu marketingu własnych produktów i usług IDEA GETIN Leasing jako administratora tych danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez IDEA GETIN Leasing wyłącznie: podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom na rzecz których udzielił/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych — o ile taka zgoda została udzielona.

W przypadku produktów i usług bankowych, gdy odbiorcą danych jest Bank, dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z wykonywaniem czynności bankowych i zawieraniem umów, a także w celu marketingu własnych produktów i usług Banku. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie: podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa (w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe) oraz podmiotom na rzecz których udzielił/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych — o ile taka zgoda została udzielona.

Informujemy, iż na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od IDEA GETIN Leasing S.A. i/lub GETIN Noble Banku SA, informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy, w zakresie objętym treścią zapytania, w związku z którym adres ten został udostępniony. Użytkownik może (w drodze odrębnego, dobrowolnego oświadczenia) udostępnić swój adres e-mail w celu otrzymywania w przyszłości informacji handlowych od IDEA GETIN Leasing S.A. lub GETIN Noble Bank S.A. lub w celu otrzymywania w przyszłości informacji handlowych od jednostek z grupy kapitałowej, do której należy Bank. Lista tych jednostek udostępniona jest pod linkiem www.getinbank.pl/strona/getinbank/33-spolki,52.html.

IDEA GETIN Leasing oraz Bank, w zależności od tego kto był odbiorcą danych i jest ich administratorem, informują o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie określonych czynności, w tym czynności bankowych, gdy odbiorcą danych jest Bank. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: kontakt@getinbank.pl.

Polityka Idea Getin Leasing S.A. i Getin Noble Bank S.A. dotycząca plików cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych ("Serwis"), których operatorem jest IDEA GETIN Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 42B (dalej również "IDEA GETIN Leasing") lub GETIN Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843) przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C ("Bank").

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych wplikach cookies, z zastrzeżeniem pkt 7.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron,
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu,
  • identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na stronę internetową IDEA GETIN Leasing lub Banku.
 4. Na stronach Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ IDEA GETIN Leasing i Bank nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.
 5. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • sesyjne (session cookies) — są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  • stałe (persistent cookies) — pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
  • cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies) — to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy — dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne — do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  Nazwa Cookie Rodzaj Cel i zawartość
  JSESSIONID Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest to niezbędne dla prawidłowego działania serwisu.
 7. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych IDEA GETIN Leasing lub Bank przechowują zapytania HTTP kierowane do naszych serwerów. Oznacza to, że IDEA GETIN Leasing lub Bank zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta — identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) — w wypadku, gdy przejście na stronę IDEA GETIN Leasing lub Banku nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.

  Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony IDEA GETIN Leasing lub Banku, z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 9. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami, aby określić, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
 8. Pliki cookies na stronach Serwisu z reguły nie zbierają danych osobowych. Jedynie w wybranych miejscach, jeśli użytkownik sam o to poprosi, np. klikając przycisk zapamiętaj mnie, zachowujemy w zaszyfrowanej postaci wyłącznie te dane, które są niezbędne do wykonania danej funkcji. Przykładowo może to być podpowiadanie nazwy użytkownika przy kolejnych logowaniach do bankowości internetowej. Takie dane są zawsze zaszyfrowane w bezpieczny sposób, uniemożliwiający dostęp do nich osobom i systemom spoza IDEA GETIN Leasing lub Banku. Wyjątkiem od zasad przedstawionych w ww. punktach jest korzystanie z formularza kontaktowego lub formularzy elektronicznych dotyczących produktów finansowych IDEA GETIN Leasing lub Banku, tj. ich wypełnienie i wysłanie. W takich przypadkach wszelkie dane osobowe znajdujące się w ww. formularzach wprowadzane są przez same osoby, których dane dotyczą, i przetwarzane na podstawie przesłanek określonych w odrębnych przepisach prawa, w szczególności przepisach ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy Prawo bankowe.
 9. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
 10. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 11. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.
Firma Przyjazna Klientowi
Marka Godna Zaufania