Polityka prywatności

Polityka prywatności

W VB Leasing spółka akcyjna w restrukturyzacji oraz VeloBank S.A. dbamy o ochronę prywatności użytkowników naszych serwisów internetowych. Dlatego przedstawiamy poniżej informacje wyjaśniające zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach niniejszego serwisu www.

VB Leasing spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (53-609) przy ul. Fabrycznej 6 (dalej również "VB Leasing S.A. w restrukturyzacji"), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych, przy czym w przypadku, gdy przesłane zgłoszenie dotyczy produktów lub usług bankowych, odbiorcą danych osobowych będzie VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również "Bank").

W zakresie produktów i usług bankowych, gdy odbiorcą danych jest Bank, VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843) przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C ("Bank"), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych.

Każdorazowo wypełnienie formularza kontaktowego oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu do VB Leasing S.A. w restrukturyzacji, a gdy odbiorcą danych jest Bank, do VeloBank S.A. (dla produktów i usług Banku).

Dane przekazane do VB Leasing S.A. w restrukturyzacji będą przetwarzane przez VB Leasing S.A. w restrukturyzacji w celu podjęcia na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z wykonywaniem określonych czynności i zawieraniem umów, a także w celu marketingu własnych produktów i usług VB Leasing S.A. w restrukturyzacji jako administratora tych danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez VB Leasing S.A. w restrukturyzacji wyłącznie: podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom na rzecz których udzielił/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych — o ile taka zgoda została udzielona.

W przypadku produktów i usług bankowych, gdy odbiorcą danych jest Bank, dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z wykonywaniem czynności bankowych i zawieraniem umów, a także w celu marketingu własnych produktów i usług Banku. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie: podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa (w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe) oraz podmiotom na rzecz których udzielił/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych — o ile taka zgoda została udzielona.

Informujemy, iż na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od VB Leasing S.A. w restrukturyzacji i/lub VeloBank S.A., informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy, w zakresie objętym treścią zapytania, w związku z którym adres ten został udostępniony. Użytkownik może (w drodze odrębnego, dobrowolnego oświadczenia) udostępnić swój adres e-mail w celu otrzymywania w przyszłości informacji handlowych od VB Leasing S.A. w restrukturyzacji lub VeloBank S.A. .

VB Leasing S.A. w restrukturyzacji oraz Bank, w zależności od tego kto był odbiorcą danych i jest ich administratorem, informują o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie określonych czynności, w tym czynności bankowych, gdy odbiorcą danych jest Bank. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: kontakt@velobank.pl.

Polityka VB Leasing S.A. w restrukturyzacji i VeloBank S.A. dotycząca plików cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych ("Serwis"), których operatorem jest VB Leasing spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 6 (dalej również "VB Leasing S.A. w restrukturyzacji") lub VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843) przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C ("Bank").

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych wplikach cookies, z zastrzeżeniem pkt 7.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron,
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu,
  • identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na stronę internetową VB Leasing S.A. w restrukturyzacji lub Banku.
 4. Na stronach Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ VB Leasing S.A. w restrukturyzacji i Bank nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.
 5. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • sesyjne (session cookies) — są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  • stałe (persistent cookies) — pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
  • cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies) — to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy — dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne — do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  Nazwa Cookie Rodzaj Cel i zawartość
  JSESSIONID Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest to niezbędne dla prawidłowego działania serwisu.
 7. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych VB Leasing S.A. w restrukturyzacji lub Bank przechowują zapytania HTTP kierowane do naszych serwerów. Oznacza to, że VB Leasing S.A. w restrukturyzacji lub Bank zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta — identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) — w wypadku, gdy przejście na stronę VB Leasing S.A. w restrukturyzacji lub Banku nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.

  Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony VB Leasing S.A. w restrukturyzacji lub Banku, z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 9. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami, aby określić, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
 8. Pliki cookies na stronach Serwisu z reguły nie zbierają danych osobowych. Jedynie w wybranych miejscach, jeśli użytkownik sam o to poprosi, np. klikając przycisk zapamiętaj mnie, zachowujemy w zaszyfrowanej postaci wyłącznie te dane, które są niezbędne do wykonania danej funkcji. Przykładowo może to być podpowiadanie nazwy użytkownika przy kolejnych logowaniach do bankowości internetowej. Takie dane są zawsze zaszyfrowane w bezpieczny sposób, uniemożliwiający dostęp do nich osobom i systemom spoza VB Leasing S.A. w restrukturyzacji lub Banku. Wyjątkiem od zasad przedstawionych w ww. punktach jest korzystanie z formularza kontaktowego lub formularzy elektronicznych dotyczących produktów finansowych VB Leasing S.A. w restrukturyzacji lub Banku, tj. ich wypełnienie i wysłanie. W takich przypadkach wszelkie dane osobowe znajdujące się w ww. formularzach wprowadzane są przez same osoby, których dane dotyczą, i przetwarzane na podstawie przesłanek określonych w odrębnych przepisach prawa, w szczególności przepisach ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy Prawo bankowe.
 9. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
 10. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 11. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.