Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Idea Getin Leasing oferuje atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe do wszystkich typów leasingowanych pojazdów. Każda oferta jest przygotowywana we współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym o ugruntowanej pozycji rynkowej. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, assistance, GAP oraz na życie – poznaj szczegóły!

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

Finansując pojazd w Idea Getin Leasing, masz możliwość wykupienia w pakiecie dogodnego ubezpieczenia komunikacyjnego:

 • zniesiony wkład własny
 • odnawialna suma ubezpieczenia po szkodzie
 • naprawa pojazdu na oryginalnych częściach
 • opcja niezmienności wartości pojazdu
 • ubezpieczenie auto-szyba
 • szeroki zakres terytorialny obejmujący: RP, Europę oraz Algierię, Irak, Iran, Maroko, Izrael, Tunezję
 • ochronę na terenie Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii
 • bezpłatna zielona karta
 • możliwość płatności składki w ratach leasingowych

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE

We współpracy z firmą EUROPASSISTANCE przygotowaliśmy dwa dogodne rozwiązania ubezpieczenia assistance. W ramach pakietu oferujemy:

 • holowanie pojazdu
 • pojazd zastępczy na czas naprawy
 • zakwaterowanie i wyżywienie oraz pomoc medyczną w czasie awarii
 • serwis informacyjny, dotyczący sytuacji na przejściach granicznych

UBEZPIECZENIE OD STRATY FINANSOWEJ (GAP)

Celem ubezpieczenia GAP jest pokrycie straty, wynikającej z rozliczenia ubezpieczenia przy szkodzie całkowitej lub kradzieży przedmiotu leasingu. Produkt ma zastosowanie do pojazdów osobowych, dostawczych, sprzętu ciężkiego, oraz naczep i przyczep. Maksymalny okres ubezpieczenia może wynieść nawet 84 miesiące.

Idea Getin Leasing oferuje trzy warianty ubezpieczenia GAP, dopasowane do potrzeb Klienta:

 • finansowy – ubezpieczenie pokrywa różnice między odszkodowaniem AC (wartością rynkową pojazdu) a kwotą zobowiązania pozostałą do spłaty
 • indeksowy – ubezpieczenie pokrywa 20-30% wartości rynkowej pojazdu z dnia, kiedy doszło do szkody
 • fakturowy – ubezpieczenie pokrywa różnicę pomiędzy pierwotną wartością pojazdu z faktury zakupu lub wartością z polisy AC a wypłaconym odszkodowanie przez zakład ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Idea Getin Leasing zapewnia swoim Klientom możliwość wykupienia ubezpieczenia na wypadek śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia ubezpieczyciel pokryje pozostałą do spłaty część zobowiązania, wynikającego z zawartej umowy.

UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE

Ubezpieczenie majątku znajduje zastosowanie w segmencie leasingowanych maszyn i urządzeń. Celem jest ochrona mienia od wszelkich zdarzeń meteorologicznych (powódź, pożar, huragan), kradzieży, dewastacji lub szkód powstałych w trakcie transportu przedmiotu.

Zapytaj o ofertę

Formularz kontaktu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Idea Getin Leasing S.A z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 42B w celu realizacji powyższego zgłoszenia (wymagane w celu uzyskania odpowiedzi) na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn.zm). Oświadczam także, że zapoznałem się z Ogólnymi warunkami korzystania przez Użytkowników z Witryny Internetowej Bankkierowcy.pl oraz Polityką Prywatności.

Idea Getin Leasing S.A., z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 42B (Idea Getin Leasing), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Idea Getin Leasing wyłącznie w celu obsługi dokonanego zgłoszenia. Idea Getin Leasing informuje także o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy produktów lub usług bankowych, odbiorcą danych osobowych będzie Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje obsługę dokonanego zgłoszenia.

W zakresie zgłoszenia dotyczącego produktów lub usług bankowych, których odbiorcą jest Bank, Getin Noble Bank S.A., z siedzibą w Warszawie (01-208), przy ul. Przyokopowej 33, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te zostały przekazane Bankowi przez Idea Getin Leasing, będą przetwarzane przez Bank wyłącznie w  celu obsługi dokonanego zgłoszenia. Bank informuje także o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację oraz sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania tych danych osobowych innemu administratorowi danych.

Dołącz do nas
Załóż konto