Rachunek

Zmień swoje konto do spłaty na rachunek z Pakietem Korzyści

Korzyści:

+500 zł premii na co chcesz

0 zł za prowadzenie rachunku

0 zł za zewnętrzne, internetowe przelewy złotowe

0 zł za wydanie karty płatniczej

0 zł za użytkowanie karty

0 zł za korzystanie ze wszystkich bankomatów w Polsce

Wystarczy że miesięcznie:

  • na Twój rachunek wpłynie łącznie 3500 zł
  • wyrazisz zgody marketingowe na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną lub za pomocą SMS

oraz zostanie spełniony jeden z poniżej wskazanych warunków:

  • wykonasz transakcje bezgotówkowe kartami debetowymi, które zostały wydane do rachunku, na łączną kwotę 300 zł
  • wykonasz przelew do ZUS lub US

Ważne informacje o ofercie:

  • pierwsza weryfikacja spełnienia warunków nastąpi 20 dnia miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu użytkowania rachunku
  • jeżeli warunki oferty nie zostaną spełnione w danym miesiącu, to 20 dnia miesiąca Bank pobierze opłatę za prowadzenie rachunku w wysokości 19 zł oraz 3.99 zł za użytkowanie karty płatniczej Visa, wydawanej do rachunku oraz opłaty z tytułu innych czynności przewidzianych w Tabeli opłat i prowizji (jak dla Pakietu Moja Firma 3)

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

pod numerem telefonu 1 97 97 oraz 32 604 31 71 lub adresem e-mailowym: pakietkorzysci@getinbank.pl

Do oferty specjalnej można przystąpić w terminie do 31.12.2016r. Szczegóły oferty zawarto w regulaminie oferty specjalnej Pakiet Korzyści - Moja Firma III - nowa edycja na stronie www.bankkierowcy.pl

Pobierz regulamin

Formularz kontaktu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Leasing S.A z siedzibą we Wrocławiu (53-413) przy ul. Gwiaździstej 66 w celu realizacji powyższego zgłoszenia (wymagane w celu uzyskania odpowiedzi) na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn.zm). Oświadczam także, że zapoznałem się z Ogólnymi warunkami korzystania przez Użytkowników z Witryny Internetowej Bankkierowcy.pl oraz Polityką Prywatności.

Getin Leasing S.A., z siedzibą we Wrocławiu (53-413) przy ul. Gwiaździstej 66 (Getin Leasing), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Getin Leasing wyłącznie w celu obsługi dokonanego zgłoszenia. Getin Leasing informuje także o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy produktów lub usług bankowych, odbiorcą danych osobowych będzie Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje obsługę dokonanego zgłoszenia.

W zakresie zgłoszenia dotyczącego produktów lub usług bankowych, których odbiorcą jest Bank, Getin Noble Bank S.A., z siedzibą w Warszawie (01-208), przy ul. Przyokopowej 33, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te zostały przekazane Bankowi przez Getin Leasing, będą przetwarzane przez Bank wyłącznie w  celu obsługi dokonanego zgłoszenia. Bank informuje także o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację oraz sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania tych danych osobowych innemu administratorowi danych.

Dołącz do nas
Załóż konto