Rachunek

Moja firma 30

 • przelewy elektroniczne do ZUS i US za 0 zł,
 • 30 bezpłatnych przelewów elektronicznych miesięcznie,
 • rachunek zarabiający na siebie — premia za saldo,
 • rachunek pomocniczy w ramach pakietu,
 • dostęp do konta przez Internet i telefon,
 • karta debetowa MasterCard BusinessCard/MasterCard Executive BusinessCard wydawana bezpłatnie,
 • ubezpieczenie Assistance Informacji Prawnej w ramach pakietu.
Zapytaj o ofertę

Pakiet lokacyjny

 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • atrakcyjne oprocentowanie rachunku bieżącego,
 • wpłaty i wypłaty w każdym momencie bez utraty odsetek,
 • codzienne naliczanie odsetek w zależności od wysokości salda na rachunku,
 • miesięczne dopisywanie odsetek,
 • dostęp do konta przez Internet i telefon.
Zapytaj o ofertę

Moja firma międzynarodowy

 • tańsze przelewy zagraniczne,
 • 50 bezpłatnych przelewów elektronicznych miesięcznie,
 • przelewy elektroniczne do ZUS i US za 0 zł,
 • 2 rachunki pomocnicze w ramach pakietu, w tym również walutowe,
 • dostęp do konta przez Internet i telefon,
 • karta debetowa MasterCard BusinessCard/MasterCard Executive BusinessCard wydawana bezpłatnie,
 • ubezpieczenie Assistance Informacji Prawnej w ramach pakietu.
Zapytaj o ofertę

Moja firma 3

 • prowadzenie rachunku głównego bez opłat/ 19 zł*,
 • 3 bezpłatne przelewy elektroniczne miesięcznie,
 • przelewy elektroniczne do ZUS i US za 0 zł,
 • dostęp do konta przez Internet i telefon,
 • karta debetowa MasterCard BusinessCard/MasterCard Executive BusinessCard wydawana bezpłatnie,
 • ubezpieczenie Assistance Informacji Prawnej w ramach pakietu.

* Opłata 19 zł jest pobierana od momentu, gdy w ciągu kwartału kalendarzowego poprzedzającego pierwsze pobranie nastąpiło opóźnienie w spłacie leasingu/kredytu samochodowego powyżej 30 dni i 100 zł. Ponowne zniesienie opłaty następuje na wniosek Posiadacza, pod warunkiem terminowego regulowania powyższych zobowiązań w kolejnym analogicznym okresie.

Zapytaj o ofertę

Moja firma 100

 • 100 bezpłatnych przelewów elektronicznych miesięcznie,
 • 2 rachunki pomocniczne w ramach pakietu,
 • przelewy elektroniczne do ZUS i US za 0 zł,
 • dostęp do konta przez Internet i telefon,
 • karta debetowa MasterCard Executive BusinessCard wydawana bezpłatnie,
 • ubezpieczenie Assistance Informacji Prawnej w ramach pakietu.
Zapytaj o ofertę

Formularz kontaktu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Idea Getin Leasing S.A z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 42B w celu realizacji powyższego zgłoszenia (wymagane w celu uzyskania odpowiedzi) na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn.zm). Oświadczam także, że zapoznałem się z Ogólnymi warunkami korzystania przez Użytkowników z Witryny Internetowej Bankkierowcy.pl oraz Polityką Prywatności.

Idea Getin Leasing S.A., z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 42B (Idea Getin Leasing), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Idea Getin Leasing wyłącznie w celu obsługi dokonanego zgłoszenia. Idea Getin Leasing informuje także o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy produktów lub usług bankowych, odbiorcą danych osobowych będzie Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje obsługę dokonanego zgłoszenia.

W zakresie zgłoszenia dotyczącego produktów lub usług bankowych, których odbiorcą jest Bank, Getin Noble Bank S.A., z siedzibą w Warszawie (01-208), przy ul. Przyokopowej 33, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te zostały przekazane Bankowi przez Idea Getin Leasing, będą przetwarzane przez Bank wyłącznie w  celu obsługi dokonanego zgłoszenia. Bank informuje także o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację oraz sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania tych danych osobowych innemu administratorowi danych.

Dołącz do nas
Załóż konto